Miljö & hållbarhet

Metoden som JP Relining använder är väldigt resurssnål

En resurssnål metod

Metoden som JP Relining använder är resurssnål med minimal mängd avfall och låg reseförbrukning. De gamla rören behöver inte bilas bort och tätskikten i fullt fungerande badrum behöver inte röras. Detta innebär att stora resurser sparas jämfört med traditionella stambyten.
 
Tester genomförda av Plastic Comission of German Federal Health Authorities visar att det material som används vid renoveringar av rör inte påverkar vattnet som funnits i ledningarna negativt. Resultatet visar att vattnet håller dricksvattenklass.

Våra material uppfyller kraven i BASTA

BASTA är ett vetenskapligt baserat miljöbedömningssystem för bygg och anläggningsprodukter för ett giftfritt och hållbart byggande. BASTA utvecklas tillsammans av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier och är ett icke vinstdrivande bolag. Ett system baserat på vetenskap byggs med kunskap om branschens behov och hög kompetens inom miljöområdet.

JP Relining - Ett tryggt val

Vi är medlem i Branchorganisationen Brif 3Q och du kan vara helt trygg med kvalitén på utförda arbeten. Vi på JP Relining AB är experter på relining och hjälper dagligen privatpersoner, kommersiella bolag och förvaltare i hela Sverige. Låt oss hjälpa er med era rör. 

Kontakta oss

Självklart är du välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med relining eller en avloppsrensning vid stop i avloppet. Vi utför relining åt kommersiella bolag, förvaltare och privatkunder i hela Sverige. Har du fått akut stop i avloppet? Vi har jourservice med spolbil som gör att vi snabbt kan vara på plats. Vill du veta mer om vilka fördelar relining har i jämförelse med exempelvis stambyte, välkommen att höra av dig. JP Relining AB är det moderna fullservice företaget, din personliga expert på relining, kamerainspektion och avloppsrensning.

JP Relining AB
Backa Strandgata 14
422 46 Hisings Backa
 
Tel 031 53 40 04
 
JP Relining AB är ett fullserviceföretag inom underhåll och renovering av dag och spillvatten system i fastigheter.