Relining mot stambyte

Att välja relining istället för stambyte innebär stora ekonomiska besparingar. Du kan välja att bara renovera de rör som är i behov av åtgärd när du väljer relining som metod. Vid ett traditionellt stambyte behöver de som bor i fastigheten oftast evakueras under renoveringstiden. Dessutom är det dyrt att riva golv och väggar, frakta bort byggmaterial och återställa det som rivits.

LÄS MER

Jourservice med spolbil

Akut stopp i avloppet?

Ring oss dygnet runt på tel 031-53 40 04, vi har spolbilar som hjälper dig vid akuta stopp.
Ring oss direkt när stoppet uppstått eller när du märker att det börjar rinna undan långsamt innan det riskerar bli översvämning och vattenskador.

LÄS MER

Avloppsrensning

De första tecknen på att avloppet börjar bli igensatt kan vara att det bubblar i diskhon eller att det börjar lukta illa. Stopp i avlopp kan snabbt orsaka fukt och vattenskador och bör åtgärdas omgående. Högtrycksspolning är den absolut mest effektiva metod att rensa avlopp på. Spolningen görs med vanligt vatten under högt tryck och lämpar sig bra till rör i alla storlekar.

LÄS MER
Ett modernt fullserviceföretag

I stället för stambyte — Vi renoverar och underhåller dina rör för framtiden. Behöver du göra ett stambyte? Glöm alla rörbyten och renovera de befintliga istället! JP Relining AB är ett fullserviceföretag inom underhåll och renovering av dag och spillvatten system i fastigheter. Vi utför relining som ett alternativ mot stambyte där man slipper rivningar och obeboliga bostäder under relativ lång tid och istället kan bo kvar i bostaden under renoveringstiden. JP Relining AB är medlem i Branchorganisationen Brif 3Q och du kan vara helt trygg med kvalitén på utförda arbeten.