Relining

I stället för stambyte - ett smartare val
Relining sparar pengar

Att välja relining vid stambyte innebär stora ekonomiska besparingar. Du kan välja att bara renovera de rör som är i behov av åtgärd när du väljer relining som metod. Vid ett traditionellt stambyte blir bostaden oftast obeboelig under renoveringstiden. Dessutom är det dyrt att riva golv och väggar, frakta bort byggmaterial och återställa det som rivits. Att välja relining som metod när spillvattenledningar behöver renoveras innebär att de som bor i fastigheten kan bo kvar under hela renoveringstiden. Företag i fastigheten kan bedriva sin verksamhet som vanligt utan kostnadskrävande driftsstörningar.

Relining är ett samlingsbegrepp för renovering av olika typer av rörsystem från insidan och det moderna sättet att renovera avloppsrör. I stället för att som förr i tiden byta ut alla rör, stambyte, skapas det vid relining ett nytt självbärande rör på ett smidigt och störningsfritt sätt till skick som nya. Dåliga stammar kan leda till läckage och vattenskador i hus och lägenheter och måste till slut åtgärdas.
Sprutline

Vid denna metod sprutas insidan på avloppsrören med en korrosionsbeständig polyesterplast.

Den styrenfria polyesterplast vi arbetar med är förstärkt med glasflingor vilket gör renoveringen stark och hållbart med hög motståndskraft mot mekanisk nötning samt de kemiska påfrestningar som uppkommer  i avloppsrör. Den styrenfria plasten avger betydligt mindre lukt  än styrenbaserade plaster vilket är en förutsättning vid reliningsarbete inne i lägenheter.
Relining med Sacpipe Connection System

Nya rör
Vid relining / rörinfodring med Sacpipe Connection System får man ett helt nytt självbärande rörsystemet som är helt skarvfritt. Det blir ett tätt och korrosionsskyddat system med bättre förmåga till genomströmning än det gamla röret.

Grenrör
Ett rörsystems svagaste del är ofta själva grenen och det är därför extra viktigt att förstärka denna. Vid rörinfodring med Sacpipe Connection System monteras ett grenrör efter att stammen infodrats och öppningar till mötande rör gjorts. Grenröret täcker hela grenen och säkerställer att det nya rörsystemet blir 100% tätt.

Fördelar
De som bor i fastigheten störs minimalt av vår relining och kan bo kvar i sin bostad under hela renoveringstiden. Renoveringstiden är betydligt kortare än vid stambyte och detta leder till kostnaden också blir betydligt lägre.
Hybrid

Vid s.k. hybrid relining kombineras våra olika metoder och material med varandra för att ge det absolut bästa och mest funktionella resultatet vid varje enskilt renoveringstilfälle.