Relining

I stället för stambyte - Ett smartare val

Relining är det etablerade samlingsbegreppet för att förnya samt renovera rörledningar från insidan. Metoden kan med fördel appliceras inom en rad olika områden och används i nuläget inom såväl fastigheter som infrastruktur. 

Relining –

Jämför du med ett traditionellt stambyte så blir bostaden oftast obeboelig under renoveringstiden. Dessutom är det dyrt att riva golv och väggar, frakta bort byggmaterial och återställa det som rivits. Att istället välja relining som metod när spillvattenledningar behöver renoveras innebär att de som bor i fastigheten kan bo kvar under hela renoveringstiden. 

Det trygga valet

Relining är definitionen av en trygg och enkel renoveringsmetod. Företag i fastigheten kan i lugn och ro bedriva sin verksamhet som vanligt utan kostnadskrävande driftstörningar. Förlita dig på vår kompetens och kunnande, så kan vi fokusera på att renovera dina avloppsrör. 
 

Spara tid och pengar

Relining är det etablerade samlingsbegreppet för att förnya samt renovera rörledningar från insidan. Metoden kan med fördel appliceras inom en rad olika områden och används i nuläget inom såväl fastigheter som infrastruktur. Att välja relining vid stambyte gör att du kan spara både tid och pengar.

Finns i hela sverige

Du kan välja att bara renovera de rör som är i behov av åtgärd när du väljer relining som metod. Tillvägagångssättet är smidigare och mer kostnadseffektivt än många andra metoder. Vi på JP Relining AB är experter på relining och hjälper dagligen privatpersoner, kommersiella bolag och förvaltare i hela Sverige. 

JP Relining - Ett tryggt val

Vi är medlem i Branchorganisationen Brif 3Q och du kan vara helt trygg med kvalitén på utförda arbeten. Vi på JP Relining AB är experter på relining och hjälper dagligen privatpersoner, kommersiella bolag och förvaltare i hela Sverige. Låt oss hjälpa er med era rör. 

Kontakta oss

Självklart är du välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med relining eller en avloppsrensning vid stop i avloppet. Vi utför relining åt kommersiella bolag, förvaltare och privatkunder i hela Sverige. Har du fått akut stop i avloppet? Vi har jourservice med spolbil som gör att vi snabbt kan vara på plats. Vill du veta mer om vilka fördelar relining har i jämförelse med exempelvis stambyte, välkommen att höra av dig. JP Relining AB är det moderna fullservice företaget, din personliga expert på relining, kamerainspektion och avloppsrensning.

JP Relining AB
Backa Strandgata 14
422 46 Hisings Backa
 
Tel 031 53 40 04
 
JP Relining AB är ett fullserviceföretag inom underhåll och renovering av dag och spillvatten system i fastigheter.