Rörinspektion

En bra investering och försäkring
En bra investering!

Varför behöver vi rörinspektion av avloppsrören? Så länge avloppssystemen fungerar som de ska så tänker vi inte på dem. Det är först när de börjar läcka eller på annat sätt gör sig påminda som vi kommer ihåg att vi måste underhålla dem. Den vanligaste skadan i avloppsystem  är korrisionsskador, dvs. att metallen löses upp genom kemiska reaktioner. Dessa skador går att förebygga genom underhåll och inspektioner.

En rörinspektion ger dig status av rörsystemen i din fastighet. Genom statusuppdateringen får du kontroll på rören och kan agera med åtgärder i tid. Du slipper obehagliga överraskningar i form av fukt och vattenskador. Du får alltid en digital inspelning av rörinspektionen.