Relining Villa

Relining Villa - Ett bra val!

Kontakta oss på JP Relining så kommer vi och filmar dina rör kostnadsfritt. Därefter utvärdera ni resultatet i lugn och ro och ev göra upp en renoveringsplan eller så har du nu fått information att det inte krävs några åtgärder än på några år. 

Bor du i villa och funderar på skicket på dina avloppsrör?

Genom att inspektera rören får man veta dess status. Måste det göras något nu eller kan det vänta ytterligare några år och du hinner planera ekonomin för detta. 

renovera rörledningar från insidan

Relining är det etablerade samlingsbegreppet för att förnya samt renovera rörledningar från insidan. Metoden kan med fördel appliceras inom en rad olika områden och används i nuläget inom såväl fastigheter som infrastruktur. Att välja relining gör att du kan spara både tid och pengar och du kan även välja att bara renovera de rör som just nu är i behov av åtgärd. 

kostnadseffektivt

Tillvägagångssättet är smidigare och mer kostnadseffektivt än många andra metoder. Jämfört med traditionellt stambyte så blir bostaden oftast obeboelig under renoveringstiden. Det är dessutom dyrt att riva golv och väggar, frakta bort byggmaterial och återställa det som rivits. Att välja relining som metod när spillvattenledningar behöver renoveras innebär att du som bor i fastigheten kan bo kvar under hela renoveringstiden. 

Skarvfri lösning

Vid relining / rörinfodring får man ett helt nytt självbärande rörsystemet som är helt skarvfritt. Det blir ett tätt och korrosionsskyddat system med bättre förmåga till genomströmning än det gamla röret. 
 
Vi på JP Relining AB är experter på relining och hjälper dagligen privatpersoner, kommersiella bolag och förvaltare i hela Sverige

JP Relining - Ett tryggt val

Vi är medlem i Branchorganisationen Brif 3Q och du kan vara helt trygg med kvalitén på utförda arbeten. Vi på JP Relining AB är experter på relining och hjälper dagligen privatpersoner, kommersiella bolag och förvaltare i hela Sverige. Låt oss hjälpa er med era rör. 

Kontakta oss

Självklart är du välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med relining eller en avloppsrensning vid stop i avloppet. Vi utför relining åt kommersiella bolag, förvaltare och privatkunder i hela Sverige. Har du fått akut stop i avloppet? Vi har jourservice med spolbil som gör att vi snabbt kan vara på plats. Vill du veta mer om vilka fördelar relining har i jämförelse med exempelvis stambyte, välkommen att höra av dig. JP Relining AB är det moderna fullservice företaget, din personliga expert på relining, kamerainspektion och avloppsrensning.

JP Relining AB
Backa Strandgata 14
422 46 Hisings Backa
 
Tel 031 53 40 04
 
JP Relining AB är ett fullserviceföretag inom underhåll och renovering av dag och spillvatten system i fastigheter.